Kontakta oss

Använd formuläret till höger för att skicka ett mail till oss.

Vi återkommer direkt med svar!

 

Gäller ditt ärende support, maila gärna din fråga till support@prorenata.se eller klicka här för att komma till våra hjälpartiklar. 

 

30 Skeppsbron
Stockholm, Stockholms län, 111 30
Sweden

010-330 06 70

Prorenata Journal är helt webbaserat och går att använda i vilken modern webbläsare som helst, var som helst, när som helst! ProReNata Journal är journalsystemet som är till för dig som vill ägna din tid åt patienterna och inte åt systemet.

Aktuell Prislista

PostÁ-pris
Inloggningsnyckel495 kr
Enanvändarlicens Standard, per månad395 kr
Enanvändarlicens EHT, per månad (icke-medicinskt elevhälsoteam)195 kr
Fleranvändarlicens Standard, per månad795 kr
Fleranvändarlicens EHT, per månad (icke-medicinskt elevhälsoteam)395 kr
SMS-utskick (per SMS)0,65 kr
Utbildning för 1 grupp, max 12 personer, 3 timmar5 400 kr
Webbutbildning, 1 timme skräddarsydd1 800 kr
Uppdragsutveckling och omfattande konfiguration, per timme950 kr
Remiss till laboratorier via Infosolutions LabPortalen, per användare och månad 145 kr

Alla priser är exklusive moms och gäller för arbete som utförs i eller i närheten av Stockholm. Vid arbete utanför Stockholms Län tillkommer kostnader för resa och logi enligt överenskommelse med kunden. ProReNata Journal tecknas som ett abonnemang och priset kan variera beroende på tilläggsbeställningar, prisjusteringar etc.

 

En- eller fleranvändarlicenser

Varje användares konto i ProReNata Journal behöver vara kopplat till en licens för att kunna logga in. Detta sker normalt automatiskt genom att man anger om kontot ska använda sig av en enanvändarlicens eller en fleranvändarlicens.

För enanvändarlicenser gäller att de bara kan vara kopplade till ett användarkonto, det innebär att varje aktivt användarkonto som ska använda sig av enanvändarlicenser medför en licenskostnad per månad. Vi rekommenderar att denna licensform används för användare som arbetar i systemet flera gånger i veckan eller oftare.

Fleranvändarlicenser är inte knutna till en specifik användare utan kan användas av vilken användare som helst, dock bara av en användare i taget. När en användare loggar in så knyts en av organisationens fleranvändarlicenser tillfälligt till kontot och lämnas tillbaka när användaren loggar ut igen. Om en organisation har tio fleranvändarlicenser så kan alltså maximalt tio av organisationens användare vara inloggade samtidigt. Det främsta användningsområdet är när en organisation har många sällananvändare som använder systemet en eller ett par gånger i veckan eller mer sällan. Vi rekommenderar att denna licensform används endast vid behov då den blir mer svåröverskådlig än enanvändarlicenserna ovan.

Det går även att blanda dessa licensformer vid behov, en organisation kan till exempel ha tio enanvändarlicenser kopplade till de tio användare som använder systemet ofta och tre fleranvändarlicenser för de 20 användare som använder systemet mer sällan. Maximalt kan då 13 användare vara inloggade samtidigt, de tio som har enanvändarlicenser och tre av de 20 som har fleranvändarlicenser.

Det är Kundens ansvar att via administrationsgränssnittet koppla användare till konton.

Standardlicenser eller EHT-licenser

Standardlicenserna är giltiga för samtliga användare av ProReNata Journal, oavsett användningsområde, journalföringsplikt, etc.
EHT-licenser får bara användas till icke-medicinsk personal som är kopplad till ett elevhälsoteam för en skola.

Minsta licenskostnad

Om inga aktiv användarkonton finns kommer en (1) Enanvändarlicens Standard debiteras fram till att avtalet sägs upp eller till dess att ett användarkonto aktiveras då debitering återupptas enligt Prislistan.