Kontakta oss

Använd formuläret till höger för att skicka ett mail till oss.

Vi återkommer direkt med svar!

 

Gäller ditt ärende support, maila gärna din fråga till support@prorenata.se eller klicka här för att komma till våra hjälpartiklar. 

 

30 Skeppsbron
Stockholm, Stockholms län, 111 30
Sweden

010-330 06 70

Prorenata Journal är helt webbaserat och går att använda i vilken modern webbläsare som helst, var som helst, när som helst! ProReNata Journal är journalsystemet som är till för dig som vill ägna din tid åt patienterna och inte åt systemet.

Fridaskolorna 1.png

Elevhälsa

ProReNata Journal är ett webbaserat journalsystem som är särskilt lämpat för journalföring inom elevhälsan. Vi har fokuserat på att ta fram de funktioner som användare inom elevhälsan vill ha och göra dessa så enkla som möjligt. Genom vårt fokus på hela elevhälsan kan vi underlätta dokumentation för såväl legitimerad, medicinsk verksamhet som för till exempel kurators- eller rektorsanteckningar.

En elev - en Elevakt

All dokumentation samlas på rätt ställe och ger en samlad bild över elevhälsans arbete med en elev. För att säkerställa att rätt person kommer åt rätt journal skräddarsyr vi behörigheter efter era behov. Olika yrkesroller kan ha skilda journaler för att säkerställa sekretess och sedan skapar vi en gemensam arbetsplattform i elevakten.

 

Elevhälsa

Vi har full funktionalitet för medicinska användare för att dokumentera sådant som hälsobesök och mottagningsbesök med mera.

Med interaktiva tillväxtkurvor kan du zooma in på ett speciellt område som du vill visa för elev eller vårdnadshavare. Vaccinationer registreras automatiskt i Folkhälsomyndighetens vaccinationsregister och du kan med ett par klick göra vaccinationsanteckningar för en hel klass på en gång.

Kommunikation och uppföljning

Kommunicera lätt och säkert med dina medarbetare genom vår meddelandefunktion. Där kan du koppla elevjournaler direkt till meddelandet för att på ett helt säkert sätt kunna diskutera elevfall utan att hota sekretessen. Följ upp ert arbete i ProReNata Journal med hjälp av uppföljningar på journalanteckningar, statistik och skräddarsydda rapporter på verksamhetens arbete.

 

Ärendehantering för hela elevhälsan

I ProReNata Journal ingår ett ärendehanteringssystem för hela elevhälsan. Med behörighetsstyrning skyddas den medicinska sekretessen samtidigt som alla berörda på skolan, så som speciallärare, rektor, kurator och psykolog kan samarbeta kring en elev. Ärendehanteringssystemet ser till att inga ärenden tappas bort och att alla inblandade har möjlighet att ta del av allt som gjorts i ärendet. Det går även att dela ut uppgifter kopplade till ärendet.

Import av elevregister

Vi har stödjer direkt import från eller integration mot flera av de större, svenska elevregistren så som Schoolsoft, Procapita, Extens och Adela. Om ni använder något annat system så kan vi hjälpa er lägga in era klasser och elever med en enkel excelfil.