Kontakta oss

Använd formuläret till höger för att skicka ett mail till oss.

Vi återkommer direkt med svar!

 

Gäller ditt ärende support, maila gärna din fråga till support@prorenata.se eller klicka här för att komma till våra hjälpartiklar. 

 

30 Skeppsbron
Stockholm, Stockholms län, 111 30
Sweden

010-330 06 70

Prorenata Journal är helt webbaserat och går att använda i vilken modern webbläsare som helst, var som helst, när som helst! ProReNata Journal är journalsystemet som är till för dig som vill ägna din tid åt patienterna och inte åt systemet.

Nyheter

 

 

Offentliga upphandlingar

Martina Regnander

Nyligen deltog ProReNatas kundteam på en heldagskurs för att lära sig mer om nya LOU, lagen om offentlig upphandling. Kursen arrangerades av Inköpsrådet och under dagen fick vi ta del av mycket matnyttig kunskap angående de förändringar som gäller i och med den nya lagen som trädde i kraft den 1 januari i år.  

ProReNata lämnar anbud på de flesta förfrågningar som kommer ut och det är därför viktigt att vi håller oss á jour med nyheter och förändingar i lagstiftning och förfaranden.

Vi har haft förmånen att inkomma med det vinnande budet i flera upphandlingar de senaste åren, något vi givetvis glädjer oss åt, men också något som förpliktigar. Upphandling av komplexa verktyg, så som dokumentationssystem för elevhälsa, är i sig komplexa processer. Kravställning är svårt när det i dagsläget bara finns två aktörer på marknaden. Det gör att upphandlingarna av naturen anpassas till det rådande utbudet, man kan inte beställa något som inte finns! Samtidigt ingår beställare och leverantör i ett mångårigt samarbete i och med att avtal sluts, ett samarbete vars former är svåra att reglera i upphandlingen, men som har stor påverkan på hur nöjd beställaren blir i slutet.

Det är svårt att i upphandlingssituationen förutse behoven för verksamheten många år framåt, men ändå är det i praktiken det som krävs. Av det skälet ser vi själva upphandlingen och ett eventuellt vunnet anbud som början på relationen, snarare än slutet av en försäljning. Det är svårt att reglera i upphandlingar att leverantören ska vara en god samarbetspartner (hur mäter man det?), men för vår del är det inte något vi vill tumma på. Vi vill ha nöjda kunder och glada användare, oavsett om det går att uttrycka som ett Skall-krav eller inte.